وبلاگ شخصی دکتر عباسعلی قربان صباغ

عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه صنعتی قوچان

وبلاگ شخصی دکتر عباسعلی قربان صباغ

عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه صنعتی قوچان

  • ۰
  • ۰

آدرسهای ایمیل

a.ghorbansabbagh@qiet.ac.ir 

sabbagh80@yahoo.com

  • عباسعلی قربان صباغ
  • ۰
  • ۰

از طریق ایمیل هماهنگی برای حضور در ایام تابستان (خارج از بازه تعطیلات دانشگاه) صورت خواهد گرفت.


  • عباسعلی قربان صباغ