وبلاگ شخصی دکتر عباسعلی قربان صباغ

عضو هیئت علمی و مدیر گروه برق دانشگاه صنعتی قوچان

وبلاگ شخصی دکتر عباسعلی قربان صباغ

عضو هیئت علمی و مدیر گروه برق دانشگاه صنعتی قوچان

 • ۱
 • ۰

مراجع:

1- Probability, Random Variables and Stochastic Processes, by Papoulis and Pillai

فایل کتاب را از اینجا بگیرید. حل مسائل این کتاب را از اینجا بگیرید.

2- Probability, Statistics, and Random Processes For Electrical Engineering, by Leon-Garcia مرجع اصلی 

فایل کتاب را از اینجا بگیرید.  حل مسائل این کتاب را از اینجا بگیرید.

ارزشیابی بخش احتمال از درس ریاضیات مهندسی پیشرفته (10 نمره):

مباحث مربوط به بخش احتمال درس ریاضیات مهندسی پیشرفته: از ابتدای نیمسال تا انتهای هفته ششم.

هفته سوم کوییز اول (0.75 نمره)، هفته پنجم میان ترم (3 نمره)، پایان ترم (6.25 نمره) تا انتهای بخش 4.5 کتاب + حل تمرین 1 نمره ، جمعا 11 نمره (1 نمره اضافه بر 10 در نظر گرفته شده است)

شروع مباحث مربوط به درس فرآیند: از ابتدای بخش 4.6 کتاب (ابتدای هفته هفتم ترم) تا انتهای نیمسال 

ارزشیابی درس فرآیند:[کوییز اول: 30 آبان (2 نمره) میان ترم: سه شنبه 14 آذر (6 نمره) کوییز دوم: 28 آذر (2 نمره) حل تمرین (2 نمره) آزمون پایانی (10 نمره) جمع کل 22 نمره]

حل سوالات زیر از فصل دوم کتاب گارسیا پیشنهاد می شوند: 

8, 15, 24,30(a,b), 31, 38, 62, 77, 79, 81, 85, 86, 95, 96, 97, 99, 106, 108.

تحویل حل سوالات مشخص شده برای هر جلسه کلاس حل تمرین الزامی است. حتما در ابتدای جلسه حل تمرین تحویل آقای خدادادی دهید. بخشی از نمره کلاس حل تمرین به تحویل این حلها بر می گردد. لطفا هنگام تحویل پاسخ تمرینها حتما صورت سوال را به فارسی نیز  بنویسید.

سوالهای کوییز اول

حل سوالات زیر از فصل سوم کتاب گارسیا پیشنهاد می شوند:

7(a), 9(ab), 17, 19, 25(a), 26, 28, 30, 41, 44, 47, 49(a), 52, 53, 54, 59, 68, 69.

حل همه سوالها از 4 تا 38 غیر از شماره سوالهای زیر از فصل چهارم (بخش های تدریس شده 4.1 و 4.2) کتاب گارسیا پیشنهاد می شوند:

 9, 10, 11, 28, 29, 31, 34, 35, 36

میان ترم ریاضیات مهندسی پیشرفته (بخش احتمال)

** نمرات آزمون میان ترم **

*پایانی ریاضیات مهندسی پیشرفته (بخش احتمال) + کلید*

حل سوالات زیر مربوط به بخشهای 4.3 تا 4.7 کتاب گارسیا پیشنهاد می شوند:

53, 54(abd), 55(abd), 56, 57, 59, 61, 63, 64, 66(ab), 67- 69, 77(b), 78, 85, 86, 88, 90, 91, 94(a), 97(ab), 98(abd), 99, 102-105, 110-112.

حل سوالات زیر از فصل 5 کتاب گارسیا پیشنهاد می شوند: 

6, 8(acdeh), 11, 12, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35 to 41, 47, 48, 51, 57, 58, 61, 65, 68, 71, 73, 77, 80, 89, 92, 96,99,102,105(ab), 106,107.

حل سوالات زیر از فصل 9 کتاب گارسیا پیشنهاد می شوند: 

2, 4, 5, 6, 8, 9b, 11-15, 17, 19a, 22, 23, 24a, 26-29, 30a, 34, 36-38, 39a, 40, 41a, 44, 4563-70, 72,  80, 81, 91-95, 97.

 • عباسعلی قربان صباغ
 • ۰
 • ۰

آدرس ایمیل دانشگاهی: a.ghorbansabbagh@qiet.ac.ir

 • عباسعلی قربان صباغ
 • ۰
 • ۰

جهت ملاحظه اطلاعیه های گروه برق به وبلاگ زیر مراجعه فرمایید:

bargh-quchan.blog.ir

 • عباسعلی قربان صباغ
 • ۱
 • ۰

برنامه حضور و تدریس

برنامه حضور و تدریس را از اینجا بگیرید.

 • عباسعلی قربان صباغ