وبلاگ شخصی دکتر عباسعلی قربان صباغ

عضو هیئت علمی و مدیر گروه برق دانشگاه صنعتی قوچان

وبلاگ شخصی دکتر عباسعلی قربان صباغ

عضو هیئت علمی و مدیر گروه برق دانشگاه صنعتی قوچان

 • ۰
 • ۰

برای عضویت در گروه ایمیلی کمیته مخابرات به آقای دکتر رجب زاده ایمیل داده تا در جریان اطلاعیه های مهم قرار بگیرید.

 • عباسعلی قربان صباغ
 • ۰
 • ۰

ارزشیابی درس:

حل تمرین + تمرین کامپیوتری (3 نمره)، میان ترم (6 نمره - 97/2/8)، پایانی (12 نمره)

مرجع: 

Modern Digital and Analog Communication Systems, by Lathi and Ding, 4th Ed., 2009.

مرجع فصل اول درس (نمونه برداری و تبدیل A/D)

بخشی از جزوه درس  به نام مخابرات 2 در انتشارات موجود است.

دیدن این فیلم آموزشی (زبان اصلی) در مورد PCM اگر چه قدیمی است ولی خالی از لطف نیست!

تمرینهای فصل اول درس: از سوال اول تا 7-6.2.

مثال مهم برای فهم نحوه محاسبه خودهمبستگی یک سیگنال دیجیتالی تصادفی با سیگنالینگ On-Off. برگه 1 و برگه دوم (لطفا قبل از جلسه چهارشنبه 23 اسفند مطالعه شود)

آدرس کانال تلگرامی کلاس حل تمرین (qiet_DigCom@)

مرجع فصل دوم درس (اصول انتقال داده های دیجیتال)

دو تمرین اول فصل هفت کتاب را حل کنید. 


 • عباسعلی قربان صباغ
 • ۰
 • ۰

مرجع درس: 

Digital Communications, by Praokis and Salehi, 5th Ed., 2008.

Download: djvu_version (12M), pdf_version (25M)

Solution manual

ارزشیابی: 4 نمره حل تمرین و تمرین کامپیوتری، 6 نمره میان ترم، 12 نمره پایانی. جمع 22 نمره

برای تدریس بخشهایی از درس از جزوه خانم دکتر نصیری استاد محترم دانشگاه شریف استفاده می شود. این جزوه را از اینجا دانلود کنید.

تمرینهای تحویلی فصل دوم: 

3, 5, 9, 10, 11, 12, 38, 49

تمرینهای تحویلی فصل سوم:

1, 2, 4, 5, 6, 7

 • عباسعلی قربان صباغ
 • ۰
 • ۰

لطفا از ایمیل a.ghorbansabbagh@qiet.ac.ir استفاده فرمایید.

 • عباسعلی قربان صباغ
 • ۰
 • ۰

جهت ملاحظه اطلاعیه های گروه برق به وبلاگ زیر مراجعه فرمایید:

bargh-quchan.blog.ir

 • عباسعلی قربان صباغ
 • ۱
 • ۰

برنامه حضور و تدریس

برنامه حضور و تدریس را از اینجا بگیرید.

 • عباسعلی قربان صباغ