وبلاگ دکتر عباسعلی قربان صباغ

عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان

وبلاگ دکتر عباسعلی قربان صباغ

عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان

 • ۰
 • ۰
 • عباسعلی قربان صباغ
 • ۰
 • ۰

ارزشیابی: حل تمرین 2 نمره، میان ترم (6 آذر-6 نمره)، پایانی 13 نمره. جمع نمره 21.

کلاس حل تمرین: روزهای شنبه ساعت ۲۰-۱۸ (استاد حل تمرین: آقای شایسته).

سری اول تمرینهای اصول سیستم های مخابراتی 

سری دوم تمرینهای اصول سیستم های مخابراتی 

سری سوم تمرینهای اصول سیستم های مخابراتی 

سری چهارم تمرینهای اصول سیستم های مخابراتی (جدید-9 آذر)

 • عباسعلی قربان صباغ
 • ۰
 • ۰

ارزشیابی: حل تمرین و شبیه سازی 3 نمره، میان ترم (13 آذر - 6 نمره)، پایانی 12 نمره، جمع نمره 21.

تمرینهای تحویلی فصل دوم: 3, 5, 9, 10, 11, 12, 38, 49

تمرینهای تحویلی فصل سوم: 1، 2، 4، 5، 6، 7، 9، 12 تا 22، 24، 28، 30، 31، 34. 


 • عباسعلی قربان صباغ
 • ۰
 • ۰
 • عباسعلی قربان صباغ