وبلاگ شخصی دکتر عباسعلی قربان صباغ

عضو هیئت علمی و مدیر گروه برق دانشگاه صنعتی قوچان

وبلاگ شخصی دکتر عباسعلی قربان صباغ

عضو هیئت علمی و مدیر گروه برق دانشگاه صنعتی قوچان

 • ۰
 • ۰

ارزشیابی درس:

حل تمرین + تمرین کامپیوتری (3 نمره)، میان ترم (6 نمره - 97/2/8)، پایانی (12 نمره)

مرجع: 

Modern Digital and Analog Communication Systems, by Lathi and Ding, 4th Ed., 2009.

مرجع فصل اول درس (نمونه برداری و تبدیل A/D)

بخشی از جزوه درس  به نام مخابرات 2 در انتشارات موجود است.


 • عباسعلی قربان صباغ
 • ۰
 • ۰

مرجع درس: 

Digital Communications, by Praokis and Salehi, 5th Ed., 2008.

 • عباسعلی قربان صباغ
 • ۰
 • ۰

درخواست

از دانشجویان محترمی که تحت راهنمایی بنده در پروژه های کارشناسی، کارشناسی ارشد و سمینار ارشد هستند خواهشمندم با توجه به مشغله شدید در بازه زمانی انتخاب واحد (9 تا 13 بهمن) و حذف و اضافه (21 تا 24 بهمن) از مراجعه حضوری پرهیز نمایند.

 • عباسعلی قربان صباغ
 • ۰
 • ۰

با توجه به تغییر دامنه دانشگاه به quct.ac.ir لطفا ایمیل هایتان را به آدرس a.ghorbansabbagh@quct.ac.ir ارسال فرمایید.

 • عباسعلی قربان صباغ
 • ۰
 • ۰

جهت ملاحظه اطلاعیه های گروه برق به وبلاگ زیر مراجعه فرمایید:

bargh-quchan.blog.ir

 • عباسعلی قربان صباغ