وبلاگ دکتر عباسعلی قربان صباغ

عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان

وبلاگ دکتر عباسعلی قربان صباغ

عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان

۳ مطلب در بهمن ۱۳۹۸ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

ارزشیابی: ارائه کلاسی (دو هفته پایانی درس): 2 تا 4 نمره، پایانی: 17 تا 19 نمره. جمع: 21 نمره.

مراجع: 

1-  Optical Networks: A practical Perspective (Part II: Networks), by: Ramaswami,  Sivarajan and Sasaki, 3rd Ed., 2009. Download

2- Optical WDM networks, by Mukherjee, 2006.

 

  • عباسعلی قربان صباغ
  • ۰
  • ۰

ارزشیابی: حل تمرین (2 نمره)، میان ترم (6 نمره) و پایانی (13 نمره). جمع 21 نمره.

آزمون میان ترم: شنبه ۳۰ فروردین ۹۹ (تا اطلاع ثانوی منتفی است)

حل تمرین سه شنبه ها ساعت ۱۴ تا ۱۶، آقای بهزادی (تا اطلاع ثانوی منتفی است)

مرجع: 

Modern digital and Analog communication systems, by Lathi and Ding, 5th Ed., 2019.

  • عباسعلی قربان صباغ
  • ۱
  • ۰

  • عباسعلی قربان صباغ